Në jetën e përditëshme konsumimi i kafes, çajit e pijeve të tjera me ngjyrues shkakton ngjyrim e dhëmbëve si, ndersa konsumimi i ushqimeve e mbetja e tyre ndërmjet dhëmbëve çon në formimin e gurëzave.Pastrimi professional ka si qellim eleminimin e ngjyrimit të dhëmbëve si dhe heqjen e gurëzave duke mundesuar edhe një ngjyrë më të hapur të dhëmbëve.

Pastrimi professional në klinikën tonë kryhet në tre faza: Pastrimi me puntën me vibrime, Pastrimi me Airfloë®e së fundi pstrimi me pastë e me mikrofurçë.  Kjo proçedurë mundeson përveç aspektit estetik dhe nje mbrojtje të dhëmbëve nëpërmjet një politure që i jepet në fazen e fundit, e cile vështireson vendosjen e papastërtive dhe formimin e gurëzave.

Pastrimi i dhëmbëve sugjerohet të paktën një herë në gjashtë muaj.

Dhëmbët e bardhë i duan të gjithë megjithatë jo të gjithë kanë në mënyrë natyrale dhembë të bardhë.Përveç kësaj, dhëmbët marrin një ngjyrë të verdhë të errët si pasojë konsumit të përditshem të kafes, çajit, verës së kuqe ose duhanit.Zgjidhja e ketij problemi është zbardhimi profesional.

(Përpara kësaj procedure këshillohet një vizitë paraprake në mënyrë që konstatohet nëse mund të realizohet kjo procedure konkretisht tek pacienti në fjalë e më pas kryhet një pastrim professional ne menyrë që siperfaqja e dhëmbëve të jetë e pastër.)

Kjo proçedure realizohet në disa faza. Së pari vendoset një barriere mes siperfaqes së dhëmbit dhe gingives në mënyrë që kjo e fundit të jetë e mbrojtur nga substancat që do të vendosen në sipërfaqen e dhëmbit.

Së dyti aplikohen substancat zbardhuese në sipërfaqen e dhëmbëve.Nën ndikimin e llampes LED, këto substanca kanë një kanë një efekt zbardhues për dhëmbin por pa e dëmtuar atë.

Së fundi pasi zbardhuesi është hequr, në sipërfaqen e dhëmbit vendoset nja xhel i veçantë që ka si funksion parandalimin e ndjeshmërisë së dhëmbëve pas proçedurës së zbardhimit.

Rezultati është i shikueshëm në pasqyrë direkt pas përfundimit të zbardhimit.

Fasetat jane shtresa të holla qeramike të cilat aplikohen zakonisht në zonën e frntalëve, pra 6 dhëmbët e parë të sipërm e të poshtëm. Avantazhi i fasetave është se gjatë pëergatitjes së dhëmbit për vendosjen e fasetës, konsumohet dukshëm më pak nga lënda e shëndoshë e dhëmbit. (0,3-1mm)

Me ndihmën e fasetave mund të mbulohen imperfeksionet e dhëmbëve ekzistues, të mbyllen hapësirat mes dhëmbëve si dhe të korrigjohen ndryshimet e ngjyrës nga njëri dhëmb tek tjetri. Kështu fasetat mundësojnë dhe një alternativë të dytë ndaj zbardhimit professional, kur nuk është e mundur te arrihen rezultatet e dëshiruara.

Fasetat kanë gjithashtu një jetgjatësi të kënaqshme prej dhjetë ose më shumë vitesh.

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

kompozit
Pastrim Profesional

Në jetën e përditëshme konsumimi i kafes, çajit e pijeve të tjera me ngjyrues shkakton ngjyrim e dhëmbëve si, ndersa konsumimi i ushqimeve e mbetja e tyre ndërmjet dhëmbëve çon në formimin e gurëzave.Pastrimi professional ka si qellim eleminimin e ngjyrimit të dhëmbëve si dhe heqjen e gurëzave duke mundesuar edhe një ngjyrë më të hapur të dhëmbëve.

Pastrimi professional në klinikën tonë kryhet në tre faza: Pastrimi me puntën me vibrime, Pastrimi me Airfloë®e së fundi pstrimi me pastë e me mikrofurçë.  Kjo proçedurë mundeson përveç aspektit estetik dhe nje mbrojtje të dhëmbëve nëpërmjet një politure që i jepet në fazen e fundit, e cile vështireson vendosjen e papastërtive dhe formimin e gurëzave.

Pastrimi i dhëmbëve sugjerohet të paktën një herë në gjashtë muaj.

Zbardhim Professional

Dhëmbët e bardhë i duan të gjithë megjithatë jo të gjithë kanë në mënyrë natyrale dhembë të bardhë.Përveç kësaj, dhëmbët marrin një ngjyrë të verdhë të errët si pasojë konsumit të përditshem të kafes, çajit, verës së kuqe ose duhanit.Zgjidhja e ketij problemi është zbardhimi profesional.

(Përpara kësaj procedure këshillohet një vizitë paraprake në mënyrë që konstatohet nëse mund të realizohet kjo procedure konkretisht tek pacienti në fjalë e më pas kryhet një pastrim professional ne menyrë që siperfaqja e dhëmbëve të jetë e pastër.)

Kjo proçedure realizohet në disa faza. Së pari vendoset një barriere mes siperfaqes së dhëmbit dhe gingives në mënyrë që kjo e fundit të jetë e mbrojtur nga substancat që do të vendosen në sipërfaqen e dhëmbit.

Së dyti aplikohen substancat zbardhuese në sipërfaqen e dhëmbëve.Nën ndikimin e llampes LED, këto substanca kanë një kanë një efekt zbardhues për dhëmbin por pa e dëmtuar atë.

Së fundi pasi zbardhuesi është hequr, në sipërfaqen e dhëmbit vendoset nja xhel i veçantë që ka si funksion parandalimin e ndjeshmërisë së dhëmbëve pas proçedurës së zbardhimit.

Rezultati është i shikueshëm në pasqyrë direkt pas përfundimit të zbardhimit.

Faseta E-Max

Fasetat jane shtresa të holla qeramike të cilat aplikohen zakonisht në zonën e frntalëve, pra 6 dhëmbët e parë të sipërm e të poshtëm. Avantazhi i fasetave është se gjatë pëergatitjes së dhëmbit për vendosjen e fasetës, konsumohet dukshëm më pak nga lënda e shëndoshë e dhëmbit. (0,3-1mm)

Me ndihmën e fasetave mund të mbulohen imperfeksionet e dhëmbëve ekzistues, të mbyllen hapësirat mes dhëmbëve si dhe të korrigjohen ndryshimet e ngjyrës nga njëri dhëmb tek tjetri. Kështu fasetat mundësojnë dhe një alternativë të dytë ndaj zbardhimit professional, kur nuk është e mundur te arrihen rezultatet e dëshiruara.

Fasetat kanë gjithashtu një jetgjatësi të kënaqshme prej dhjetë ose më shumë vitesh.

Kurora Zirkoni/Prettau/E-Max

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

Mbushje Estetike Kompoziti

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

kompozit

Pastrim Profesional

Në jetën e përditëshme konsumimi i kafes, çajit e pijeve të tjera me ngjyrues shkakton ngjyrim e dhëmbëve si, ndersa konsumimi i ushqimeve e mbetja e tyre ndërmjet dhëmbëve çon në formimin e gurëzave.Pastrimi professional ka si qellim eleminimin e ngjyrimit të dhëmbëve si dhe heqjen e gurëzave duke mundesuar edhe një ngjyrë më të hapur të dhëmbëve.

Pastrimi professional në klinikën tonë kryhet në tre faza: Pastrimi me puntën me vibrime, Pastrimi me Airfloë®e së fundi pstrimi me pastë e me mikrofurçë.  Kjo proçedurë mundeson përveç aspektit estetik dhe nje mbrojtje të dhëmbëve nëpërmjet një politure që i jepet në fazen e fundit, e cile vështireson vendosjen e papastërtive dhe formimin e gurëzave.

Pastrimi i dhëmbëve sugjerohet të paktën një herë në gjashtë muaj.

Zbardhim Profesional

Dhëmbët e bardhë i duan të gjithë megjithatë jo të gjithë kanë në mënyrë natyrale dhembë të bardhë.Përveç kësaj, dhëmbët marrin një ngjyrë të verdhë të errët si pasojë konsumit të përditshem të kafes, çajit, verës së kuqe ose duhanit.Zgjidhja e ketij problemi është zbardhimi profesional.

(Përpara kësaj procedure këshillohet një vizitë paraprake në mënyrë që konstatohet nëse mund të realizohet kjo procedure konkretisht tek pacienti në fjalë e më pas kryhet një pastrim professional ne menyrë që siperfaqja e dhëmbëve të jetë e pastër.)

Kjo proçedure realizohet në disa faza. Së pari vendoset një barriere mes siperfaqes së dhëmbit dhe gingives në mënyrë që kjo e fundit të jetë e mbrojtur nga substancat që do të vendosen në sipërfaqen e dhëmbit.

Së dyti aplikohen substancat zbardhuese në sipërfaqen e dhëmbëve.Nën ndikimin e llampes LED, këto substanca kanë një kanë një efekt zbardhues për dhëmbin por pa e dëmtuar atë.

Së fundi pasi zbardhuesi është hequr, në sipërfaqen e dhëmbit vendoset nja xhel i veçantë që ka si funksion parandalimin e ndjeshmërisë së dhëmbëve pas proçedurës së zbardhimit.

Rezultati është i shikueshëm në pasqyrë direkt pas përfundimit të zbardhimit.

Faseta E-Max

Fasetat jane shtresa të holla qeramike të cilat aplikohen zakonisht në zonën e frntalëve, pra 6 dhëmbët e parë të sipërm e të poshtëm. Avantazhi i fasetave është se gjatë pëergatitjes së dhëmbit për vendosjen e fasetës, konsumohet dukshëm më pak nga lënda e shëndoshë e dhëmbit. (0,3-1mm)

Me ndihmën e fasetave mund të mbulohen imperfeksionet e dhëmbëve ekzistues, të mbyllen hapësirat mes dhëmbëve si dhe të korrigjohen ndryshimet e ngjyrës nga njëri dhëmb tek tjetri. Kështu fasetat mundësojnë dhe një alternativë të dytë ndaj zbardhimit professional, kur nuk është e mundur te arrihen rezultatet e dëshiruara.

Fasetat kanë gjithashtu një jetgjatësi të kënaqshme prej dhjetë ose më shumë vitesh.

Kurora Zirkoni/Prettau/E-Max

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

Mbushje Estetike Kompoziti

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

kompozit