Shpesh prania e dhemballave të pjekurisë paraqet shqetësime tëk pacienti, kjo nga shkaqe të ndryshme. Duke konsideruar pozicionin e ketyrë dhëmballave, heqja e tyre jo gjithmonëështë aq e thjeshtësa mund të pritet e nuk mund të realizohet nga çdo mjek stomatolog.

Në klinikën tonë ju do të gjeni jo vetëm ambientin e një salle të mirfilltë kirurgjikale por edhe profesionistin e duhur për të kryer këtë ndërhyrje.

Heqjet e dhëmballave të pjekurisë mund të jenë nga më të thjeshtat e deri tek ato me të vështirat të cilat mund të kërkojnë dhe një ndërhyrje më të gjërë kirurgjikale. Në të dyja rastet, tek ne do të gjeni zgjidhjen optimale.

Rezeksioni apikalështë mundësia e fundit për ruajtjen e një dhëmbi në rastet e një infeksioni ne majën e rrënjës së dhëmbit (Apex-it).

Shpesh zonat e infektuara përtej Apex-it nuk arrihen nga një mbushje e kanalit të dhëmbit.Ne disa raste madje ndosht që në këto zona të krijohen edhe Kista.Në këto kushte është e nevojshme një ndërhyrje më e gjërë kirurgjikale e cila konsiston në heqjen e indeve të sëmura dhë mbushjen e kësaj hapësire me Kolagjen dhe Material biologjik që zëvëndëson kocken duke mundësuar kështu shërimin e plotë të infeksionit.

Eleminimi i sëmundjes së mishit të dhëmbëve dhe Prodontit, për rregullimin estetik pre-protetik. (Faseta/Korona estetike)

Zgjatje koronale e lembos.

Frenektomi/ Frenotomi-Shkurtim ose eleminim i fijes që lidh buzën me mishin e dhëmbëve.

Në trajtimin e Abceseve dhe kistave përfshihet një ndërhyrje kirurgjikale e cila konsiston në largimin dhe drenimin e materialit të tyre i cili siç kuptohet konsiderohet s ii dëmshëm e i pasur me baktere e mikroorganizma të tjerë patogjene.

Këto lloj trsjtimesh kërkojnë një eksperience të mjaftueshme në mënyrë që të parandalohen dëmtime të më tejshme të kockes e të dhëmbëve.

Heqja e Dhemballave të Pjekurisë

Shpesh prania e dhemballave të pjekurisë paraqet shqetësime tëk pacienti, kjo nga shkaqe të ndryshme. Duke konsideruar pozicionin e ketyrë dhëmballave, heqja e tyre jo gjithmonëështë aq e thjeshtësa mund të pritet e nuk mund të realizohet nga çdo mjek stomatolog.

Në klinikën tonë ju do të gjeni jo vetëm ambientin e një salle të mirfilltë kirurgjikale por edhe profesionistin e duhur për të kryer këtë ndërhyrje.

Heqjet e dhëmballave të pjekurisë mund të jenë nga më të thjeshtat e deri tek ato me të vështirat të cilat mund të kërkojnë dhe një ndërhyrje më të gjërë kirurgjikale. Në të dyja rastet, tek ne do të gjeni zgjidhjen optimale.

Rezeksion Apikal

Rezeksioni apikalështë mundësia e fundit për ruajtjen e një dhëmbi në rastet e një infeksioni ne majën e rrënjës së dhëmbit (Apex-it).

Shpesh zonat e infektuara përtej Apex-it nuk arrihen nga një mbushje e kanalit të dhëmbit.Ne disa raste madje ndosht që në këto zona të krijohen edhe Kista.Në këto kushte është e nevojshme një ndërhyrje më e gjërë kirurgjikale e cila konsiston në heqjen e indeve të sëmura dhë mbushjen e kësaj hapësire me Kolagjen dhe Material biologjik që zëvëndëson kocken duke mundësuar kështu shërimin e plotë të infeksionit.

Kirurgji Parodontale-Trajtim me Lazer

Eleminimi i sëmundjes së mishit të dhëmbëve dhe Prodontit, për rregullimin estetik pre-protetik. (Faseta/Korona estetike)

Zgjatje koronale e lembos.

Frenektomi/ Frenotomi-Shkurtim ose eleminim i fijes që lidh buzën me mishin e dhëmbëve.

Trajtimi i Abceseve dhe Kistave

Në trajtimin e Abceseve dhe kistave përfshihet një ndërhyrje kirurgjikale e cila konsiston në largimin dhe drenimin e materialit të tyre i cili siç kuptohet konsiderohet s ii dëmshëm e i pasur me baktere e mikroorganizma të tjerë patogjene.

Këto lloj trsjtimesh kërkojnë një eksperience të mjaftueshme në mënyrë që të parandalohen dëmtime të më tejshme të kockes e të dhëmbëve.

Heqja e Dhemballave të Pjekurisë

Shpesh prania e dhemballave të pjekurisë paraqet shqetësime tëk pacienti, kjo nga shkaqe të ndryshme. Duke konsideruar pozicionin e ketyrë dhëmballave, heqja e tyre jo gjithmonëështë aq e thjeshtësa mund të pritet e nuk mund të realizohet nga çdo mjek stomatolog.

Në klinikën tonë ju do të gjeni jo vetëm ambientin e një salle të mirfilltë kirurgjikale por edhe profesionistin e duhur për të kryer këtë ndërhyrje.

Heqjet e dhëmballave të pjekurisë mund të jenë nga më të thjeshtat e deri tek ato me të vështirat të cilat mund të kërkojnë dhe një ndërhyrje më të gjërë kirurgjikale. Në të dyja rastet, tek ne do të gjeni zgjidhjen optimale.

Rezeksion Apikal

Rezeksioni apikalështë mundësia e fundit për ruajtjen e një dhëmbi në rastet e një infeksioni ne majën e rrënjës së dhëmbit (Apex-it).

Shpesh zonat e infektuara përtej Apex-it nuk arrihen nga një mbushje e kanalit të dhëmbit.Ne disa raste madje ndosht që në këto zona të krijohen edhe Kista.Në këto kushte është e nevojshme një ndërhyrje më e gjërë kirurgjikale e cila konsiston në heqjen e indeve të sëmura dhë mbushjen e kësaj hapësire me Kolagjen dhe Material biologjik që zëvëndëson kocken duke mundësuar kështu shërimin e plotë të infeksionit.

Kirurgji Parodontale-Trajtim me Lazer

Eleminimi i sëmundjes së mishit të dhëmbëve dhe Prodontit, për rregullimin estetik pre-protetik. (Faseta/Korona estetike)

Zgjatje koronale e lembos.

Frenektomi/ Frenotomi-Shkurtim ose eleminim i fijes që lidh buzën me mishin e dhëmbëve.

Trajtimi i Abceseve dhe Kistave

Në trajtimin e Abceseve dhe kistave përfshihet një ndërhyrje kirurgjikale e cila konsiston në largimin dhe drenimin e materialit të tyre i cili siç kuptohet konsiderohet s ii dëmshëm e i pasur me baktere e mikroorganizma të tjerë patogjene.

Këto lloj trsjtimesh kërkojnë një eksperience të mjaftueshme në mënyrë që të parandalohen dëmtime të më tejshme të kockes e të dhëmbëve.