Parodontologji

Kjo disiplinë përfshim trajtim konservativ ose kirurgjikal i sëmundjeve të mishit të dhëmbëve dhe indeve të tjera që lidhin dhëmbin me kockën.

parodontologji

Endodonci

Në rastet që Nervi i dhëmbit preket nga nje Karies ose dëmtohet si pasojë e shkaqeve të tjera, shfaqe dhimbje të forta tek pacienti.Në mënyrë që këto dhimbje të eleminohen dhe që të rritet jetgjatësia e dhëmbit, është i nevojshëm një trajtim i kanaleve të rrënjës së dhëmbit. Gjatë këtij trajtimi, me ndihmën e limave, kanali punohet, pastrohet dhe së fundi mbushet me një material dens i cili pengon depertimin e Baktereve dhe rrit ndjeshem jetgjatësinë e dhembit.