Diagnostikim Radiologjik

Grafi panoramike, cefalometrike dhe intraorale

Në ambientet e klinikës sonëmund të kryhen ekzaminime radiologjike si: Grafi Panoramike (e të gjithë gojës) dhe grafi intraorale (grafi e seksioneve të kërkuara nga mjeku).