Invisalign®

WInvisalign është metoda më bashkohore e drejtimit të dhëmbëve pa rënë në sy, nëpërmjet alineatoreve transparent.

Laser Therapy

Trajtimi bashkohor i problemeve të mishit të dhëmbeve me lazer si dhe zbardhimit professional.

Endodontic Microscopes

Punimi i mbushjeve, urave kanalare me Mikroskop Dentar Zeiss per arritjen e rezultateve optimale.

VITA Easyshade®

Pajisja për përcaktimin e ngjyres ekzakte të dhëmbeve për një rezultat estetikisht korrekt

Turizmi Dentar

Klinika jonë së fundi është përfshirë në Turizmin Dentar, duke i ofruar kështu pacientëve nga e gjithë Europa shërbime të një standarti të lartë por me çmime konkuruese krahasuar me ato të tregut europian.

Pacientëve të interesuar për tu trajtuar në Klinikën tonë, ne i mundësojmë një preventiv real në bazë të një grafie Panoramike si dhe organizimin e udhëtimit të tyre e qëndrimit në Shqipëri.