Il consumo quotidiano del caffe ,te,e altre bevande porta alla colrazione dei  denti.Inoltre la creazione della placca betterica causata dalla presenza dei cibi sopra e tra i denti,porta alla creazione dell tartaro.

La pulizia professionale detta detartrasi,ha come scopo la eleminazione del tartaro placca battreica e il riorno del colore naturale del dente.

Nel nostro ambulatorio la pulizia professonale  si fa in tre fasi, Pulizia con ablatore di tartaro e iserti che vibrano alta frequenza,pulizia con technica Airflow,e alla fine con microspazzolino.Questa procedura tranne il ripristino del aspetto estetico,aiuta la difesa del dente dando una lucidatura alla fine della procedura .Tale lucidatura frena il processo di deposizione di residui sopra la superfice del dente

Tutti vogliamo denti bianchi ma non tutti hanno il denti naturali bianchi.Tra l’altro i denti vengono coloratia al giallo scuro come causa del consumo quotidiano del caffe te ,vino rosso,tabacco coca cola etc.La soluzione di questo problema e lo sbiancamento professionale.

(Prima di questa procedura viene consigliato una visita in modo di constatare se si puorealizzare questa procedura nel paziente in esame ,Dopo si aplica la pulizia professionale in modo da avere una pulita superficie dentale dove applicare i materiali di sbiancamento

Questa procedura si realizza in alcuni fasi,All inizio si applica una barriera tra denti e gengiva in modo da proteggere la gengiva dalla sostanza sbiancante.

Dopo si aplicano sostanze sbiancanti sulla superficie del dente.Si applica la lampada led o l’inserto aposito laser che hanno funzione del acceleratore del processo.Questo procedura ha una durata variabile secondo il materiale la lampada o inserto led Alla fine dopo aver eleminato lo sbiancante si mette sopra il dente un gel prottettivo che abbasa la sensibilita del dente che spesso associa lo sbiancamento

Le faccette sono di sottili strati di ceramica applicati sopra i denti frontali cioe i denti anteriori di arcata superiore e inferiore.Il vantaggio delle facette e che durante la preparazione dentale si consuma molto poco della struttura dentale (0,3-1mm)

Con l’ausilio delle facette si coprono le imperfezzioni dei denti,si chiudono i spazzi non naturali tra denti,e si migliora il colore,Cosi le facette sono indicate per il miglioramento estetico dei denti colore incluso .Le faccette hanno una durata molto buona tra dieci o piu anni

Nel nostro ambulatorio si offrono delle corone e ponti detti in ceramica integrale.Questa tecnologia offre dei vantaggi notevoli
1, biologici eleminando le alergie e irritazioni che si causano dai metalli specialmente nelle persone sensibili.
2,estetici. Le corone e i ponti realizzati in ceramica integrale Zirconia/Prettau/Emax hanno valori estetici molto alti paragonando il materiale originale dentale e a volte oltrepassandolo
3.Longevita e stabilita estetica nel tempo

Usiamo come materiale da otturazione solo i compositi piu qualitativi i quali hanno alto contenuto di ceramica.Quest’ultima da al composito stabilita di colore e durata piu lunga della ricostruzione.Inoltre le particelle di ceramica sono resistenti alla abbrasione,dunque non si consumano durante il funzionamento,Usando una ampia gamma di compositi si puo modellare la ricostruzzione in modo molto simile alla forma anatomica del dente naturale

kompozit
Pulizaia professionale

Il consumo quotidiano del caffe ,te,e altre bevande porta alla colrazione dei  denti.Inoltre la creazione della placca betterica causata dalla presenza dei cibi sopra e tra i denti,porta alla creazione dell tartaro.

La pulizia professionale detta detartrasi,ha come scopo la eleminazione del tartaro placca battreica e il riorno del colore naturale del dente.

Nel nostro ambulatorio la pulizia professonale  si fa in tre fasi, Pulizia con ablatore di tartaro e iserti che vibrano alta frequenza,pulizia con technica Airflow,e alla fine con microspazzolino.Questa procedura tranne il ripristino del aspetto estetico,aiuta la difesa del dente dando una lucidatura alla fine della procedura .Tale lucidatura frena il processo di deposizione di residui sopra la superfice del dente

Sbiancamento professionale

Tutti vogliamo denti bianchi ma non tutti hanno il denti naturali bianchi.Tra l’altro i denti vengono coloratia al giallo scuro come causa del consumo quotidiano del caffe te ,vino rosso,tabacco coca cola etc.La soluzione di questo problema e lo sbiancamento professionale.

(Prima di questa procedura viene consigliato una visita in modo di constatare se si puorealizzare questa procedura nel paziente in esame ,Dopo si aplica la pulizia professionale in modo da avere una pulita superficie dentale dove applicare i materiali di sbiancamento

Questa procedura si realizza in alcuni fasi,All inizio si applica una barriera tra denti e gengiva in modo da proteggere la gengiva dalla sostanza sbiancante.

Dopo si aplicano sostanze sbiancanti sulla superficie del dente.Si applica la lampada led o l’inserto aposito laser che hanno funzione del acceleratore del processo.Questo procedura ha una durata variabile secondo il materiale la lampada o inserto led Alla fine dopo aver eleminato lo sbiancante si mette sopra il dente un gel prottettivo che abbasa la sensibilita del dente che spesso associa lo sbiancamento

Faccette E-Max

Le faccette sono di sottili strati di ceramica applicati sopra i denti frontali cioe i denti anteriori di arcata superiore e inferiore.Il vantaggio delle facette e che durante la preparazione dentale si consuma molto poco della struttura dentale (0,3-1mm)

Con l’ausilio delle facette si coprono le imperfezzioni dei denti,si chiudono i spazzi non naturali tra denti,e si migliora il colore,Cosi le facette sono indicate per il miglioramento estetico dei denti colore incluso .Le faccette hanno una durata molto buona tra dieci o piu anni

Corone in Zirkoniai/Prettau/E-Max

Nel nostro ambulatorio si offrono delle corone e ponti detti in ceramica integrale.Questa tecnologia offre dei vantaggi notevoli
1, biologici eleminando le alergie e irritazioni che si causano dai metalli specialmente nelle persone sensibili.
2,estetici. Le corone e i ponti realizzati in ceramica integrale Zirconia/Prettau/Emax hanno valori estetici molto alti paragonando il materiale originale dentale e a volte oltrepassandolo
3.Longevita e stabilita estetica nel tempo

Otturazioni estetiche in composito

Usiamo come materiale da otturazione solo i compositi piu qualitativi i quali hanno alto contenuto di ceramica.Quest’ultima da al composito stabilita di colore e durata piu lunga della ricostruzione.Inoltre le particelle di ceramica sono resistenti alla abbrasione,dunque non si consumano durante il funzionamento,Usando una ampia gamma di compositi si puo modellare la ricostruzzione in modo molto simile alla forma anatomica del dente naturale

kompozit

Pastrim Profesional

Në jetën e përditëshme konsumimi i kafes, çajit e pijeve të tjera me ngjyrues shkakton ngjyrim e dhëmbëve si, ndersa konsumimi i ushqimeve e mbetja e tyre ndërmjet dhëmbëve çon në formimin e gurëzave.Pastrimi professional ka si qellim eleminimin e ngjyrimit të dhëmbëve si dhe heqjen e gurëzave duke mundesuar edhe një ngjyrë më të hapur të dhëmbëve.

Pastrimi professional në klinikën tonë kryhet në tre faza: Pastrimi me puntën me vibrime, Pastrimi me Airfloë®e së fundi pstrimi me pastë e me mikrofurçë.  Kjo proçedurë mundeson përveç aspektit estetik dhe nje mbrojtje të dhëmbëve nëpërmjet një politure që i jepet në fazen e fundit, e cile vështireson vendosjen e papastërtive dhe formimin e gurëzave.

Pastrimi i dhëmbëve sugjerohet të paktën një herë në gjashtë muaj.

Zbardhim Profesional

Dhëmbët e bardhë i duan të gjithë megjithatë jo të gjithë kanë në mënyrë natyrale dhembë të bardhë.Përveç kësaj, dhëmbët marrin një ngjyrë të verdhë të errët si pasojë konsumit të përditshem të kafes, çajit, verës së kuqe ose duhanit.Zgjidhja e ketij problemi është zbardhimi profesional.

(Përpara kësaj procedure këshillohet një vizitë paraprake në mënyrë që konstatohet nëse mund të realizohet kjo procedure konkretisht tek pacienti në fjalë e më pas kryhet një pastrim professional ne menyrë që siperfaqja e dhëmbëve të jetë e pastër.)

Kjo proçedure realizohet në disa faza. Së pari vendoset një barriere mes siperfaqes së dhëmbit dhe gingives në mënyrë që kjo e fundit të jetë e mbrojtur nga substancat që do të vendosen në sipërfaqen e dhëmbit.

Së dyti aplikohen substancat zbardhuese në sipërfaqen e dhëmbëve.Nën ndikimin e llampes LED, këto substanca kanë një kanë një efekt zbardhues për dhëmbin por pa e dëmtuar atë.

Së fundi pasi zbardhuesi është hequr, në sipërfaqen e dhëmbit vendoset nja xhel i veçantë që ka si funksion parandalimin e ndjeshmërisë së dhëmbëve pas proçedurës së zbardhimit.

Rezultati është i shikueshëm në pasqyrë direkt pas përfundimit të zbardhimit.

Faseta E-Max

Fasetat jane shtresa të holla qeramike të cilat aplikohen zakonisht në zonën e frntalëve, pra 6 dhëmbët e parë të sipërm e të poshtëm. Avantazhi i fasetave është se gjatë pëergatitjes së dhëmbit për vendosjen e fasetës, konsumohet dukshëm më pak nga lënda e shëndoshë e dhëmbit. (0,3-1mm)

Me ndihmën e fasetave mund të mbulohen imperfeksionet e dhëmbëve ekzistues, të mbyllen hapësirat mes dhëmbëve si dhe të korrigjohen ndryshimet e ngjyrës nga njëri dhëmb tek tjetri. Kështu fasetat mundësojnë dhe një alternativë të dytë ndaj zbardhimit professional, kur nuk është e mundur te arrihen rezultatet e dëshiruara.

Fasetat kanë gjithashtu një jetgjatësi të kënaqshme prej dhjetë ose më shumë vitesh.

Kurora Zirkoni/Prettau/E-Max

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

Mbushje Estetike Kompoziti

Në klinikën tonë ofrohen Kurora dhe ura full-ceramic, pra pa metal. Kjo teknologji paraqet avantazhe si nga ana bilogjike, duke eleminuar alergjitë që shfaqen si pasoje e përdorimit të një baze metali, ashtu dhe nga ana estetike.

Kurorat dhe urat e punuara ne Full- Ceramic (Zircon, Prettau, E-Max) kanë veti të larta estetike, gjë që mundësohet nga punimi ne shtresa i qeramikës i cili munëson një paraqitje shumë afër natyrales.

Një avantazh i më tejshëm i këtyre punimeve është jetëgjatësia dhe stabiliteti i i tyre ndër vite.

kompozit